Loading...
Nutricionizam2017-11-07T13:54:53+00:00

Hrana

Hrana utiče na kvalitet našeg života

Hrana utiče na kvalitet našeg života, na raspoloženje, na misli, na celokupno zdravlje i gradi apsolutno svaku ćeliju u našem organizmu.

Kod dece, koja su nežna i osetljiva bića, taj se uticaj hrane još intenzivnije primećuje u njihovom ponašanju, koncentraciji i fokusu, kao i toku misli.

Konsultacije i radionice mogu biti:

  • Individualne

  • Porodične

  • Grupne

Nutricionističke konsultacije i edukativne radionice Hrana utiče na kvalitet našeg života, na raspoloženje, na misli, na celokupno zdravlje i gradi apsolutno svaku ćeliju u našem organizmu.

Detaljnije uskoro

Nutricionizam

Nutricionističke konsultacije i edukativne radionice